Koulu ja sen yhteydessä olevat palvelut

SEURAAVAT PALVELUT OVAT KUIVANNON ALA-ASTEEN YHTEYDESSÄ


Kuivannon ala-aste
Luokat 1-6
Kuivannontie 604
Puh.(03)763 5144

Päiväkoti
Kuivannon päiväkoti Hepokatti
Kokopäivähoitoa ja esiopetusta tarjoava yksikkö Puh.(03)777 8483
http://www.orimattila.fi/showpage.php?pageid=105&menu=18&varar=130&varsub=100


Avoterveydenhoitopalvelut 1.9. - 31.12.2006
Lastenneuvola
Kirvuntie 2, itäsolu, 16300 ORIMATTILA
Terveydenhoitaja Tarja Vähämartti, puh. 8885 332 klo 8-9
Kouluterveydenhuolto Kuivannon koulu, puh. 7635 253
Terveydenhoitaja koululla joka kuukauden 1.ja 3. keskiviikko
Terveydenhoitaja Tarja Vähämartti
Lastenneuvolaan voi myös ottaa yhteyttää koululaisia koskevissa asioissa, ks yllä
Aikuisvastaanotto Kuivannon koulu, puh. 7635 253
Vastaanotto koululla joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 8.30-10
Terveydenhoitaja Petra Laitinen
Kotihoito Toimisto: Kirvuntie 2, 16300 ORIMATTILA
puh. 8885 340 klo 13-14
Tiiminvetäjä terveydenhoitaja Petra Laitinen


Seurakunnan perhe- ja päiväkerhot
koulun asuntola/nuorisokämppis
Lisätietoja Orimattilan srk

Kuivannon koulu