Tiedote lähiliikuntapaikasta

Tiedote lähiliikuntapaikasta

KUIVANNON LÄHILIIKUNTAPAIKKA

Kuivanto on saanut lääninhallitukselta ns. lähiliikuntapaikkarahaa koulun ja päiväkodin
pihojen kunnostukseen. Päätös asiasta on tehty lääninhallituksessa 15.5.2006.

Lähiliikuntapaikan rakentaminen alkoi 5.6 2006 maanrakennustöillä. Sekä päiväkodin
että koulun pihoille tulee uusia leikkivälineitä. Päiväkodin leikkialuetta laajennetaan ja
myös uusi alue tullaan aitaamaan. Päiväkodin alueella sijaitsevat laitteet on
tarkoitettu vain päiväkoti-ikäisille (alle 6-vuotiaat). Koulun pihalla olevia laitteita
voivat käyttää vanhemmat lapset ja jopa aikuiset (alueelle tulee mm. sport-ryhmä).
Peli-alueet ja alueelle tuleva monitoimikenttä ovat kaikkien kyläläisten käytössä.
Leikki- ja liikuntavälineet tullaan pystyttämään talkoilla. Monitoimikentän pystyttää
toimittaja ja kaupunki yhdessä.

Vastaavantyyppisiä hankkeita on toteutettu viime vuosina mm. Pennalassa ja
Virenojalla, jossa hankkeista on saatu hyviä kokemuksia. Kuivannon kyläjohtokunta
on omalta osaltaan ollut aktiivinen että myös Kuivannolle saataisiin lähillikuntapaikka.

Kun on kyse kaikille kyläläisille tarkoitetusta alueesta, niin otetaan nyt yhteiseksi
asiaksi se että lähiliikuntapaikka pysyy hyvässä kunnossa! Mitä paremmassa kunnossa
alue pysyy, niin sitä suuremmat mahdollisuudet Kuivannon kylällä on jatkossakin
saada erilaisia kehittämistoimenpiteitä.

Alueen "pelisäännöt" ovat lyhykäisyydessään seuraavat:
- päiväkodin alueen leikkivälineet on tarkoitettu ainoastaan alle 6-vuotiaille lapsille
- koulun piha sulkeutuu kello 22.00, jolloin kaikki toiminta alueella loppuu
- asiaton oleskelu piha-alueella on kielletty

Asiaton oleskelu tarkoittaa ettei alue ole tarkoitettu tupakointi- ja juttelupaikaksi tai
pelkäksi kokoontumispaikaksi. Alueen aktiivinen käyttö leikkimiseen ja pelaamiseen
sen sijaan on jopa toivottavaa. Pihalle tulee kyltti, jossa on alueen säännöt ja jolloin
esim. kuka tahansa aikuinen voi puuttua mahdolliseen asiattomaan toimintaan.

Alustava aikataulu on että lähiliikuntapaikka valmistuu vuoden 2006 aikana.


Pertti Vainio Kimmo Jäämaa
Kuivannon kyläjohtokunnan pj. Kuivannon kyläjohtokunnan siht.