Pöytäkirja 3/2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

Kyläjohtokunnan kokous Pöytäkirja 3/2012
Aika: to 13.9 klo 18.00
Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:
Marko Taavila
Annika Kaila
Taru Tuomala
Antti Laaksonen

1 .KOKOUKSEN AVAUS
Kyläjohtokunnan varapuheenjohtaja Marko Taavila avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Taavila ja Taru Tuomala.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.


5. LUKUVUODEN 2011-2012 TOIMINTAKERTOMUS
Lukuvuotta varten laaditaan aina toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan laitetaan vuosittaiset toiminnalliset ja opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet. Lukuvuoden päätyttyä on laadittava toimintakertomus kuluneesta lukuvuodesta, jossa toimintakertomuksessa tarkastellaan sitä, kuinka lukuvuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu sekä siinä voidaan yleisesti myös tarkastella koulun toimintaa. Johtokunnan käsittelyn jälkeen toimintakertomus lähetetään sivistyslautakuntaan.

Rehtori: Johtokunta käsittelee koulun henkilöstön laatimaa viime lukuvuoden toimintasuunnitelmaa ja siitä laadittua toimintakertomusta, merkitsee sen tiedokseen ja lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.
Johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen.
Täytäntöönpano: Toimintakertomus sivistyslautakunnalle

6. LUKUVUODEN 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA
Koko koulun pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma.
Opetussuunnitelman käytännön toteuttajana on toimintasuunnitelma, joka laaditaan lukuvuodeksi.
Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan ne käytänteet ja tavoitteet, jotka pyritään tekemään ja saavuttamaan lukuvuoden aikana. Lukuvuoden toimintasuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulun henkilöstön laatiman koulun toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2012-2013. Toimintasuunnitelma esitellään kokouksessa.
Lisäksi johtokunta tarkistaa tämän pykälän välittömästi päätöksenteon jälkeen.
Täytäntöönpano: Toimintasuunnitelma sivistyslautakunnalle
Kyläjohtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2012-2013.

7. SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi viranhaltijapäätökset:
14-21/2012 ( rehtori)

Kyläjohtokunta toteaa päätökset tietoon saatetuiksi.


8. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:

Koulun kerhon tilin saldo
Koulun oppilasmäärä 61
Mustikkaretki 17.8.2012
Valokuvaus 20.8.2012
Vanhempainilta 23.8.2012
Luonto-/puolukkaretki 14.9.2012
Lukuvuoden 2012-2013 kyyditykset
1-2-luokan opettaja Antti Laaksonen
3-4-luokan opettaja Elina Konttinen
5-6-luokan Miia Partanen
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Raili Viksilä
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Virpi Sirbu
Teknisen työn tuntiopettaja Pentti Tomminen
Kuvaamataidon tuntiopettaja Raili Viksilä
Kerhot 4.9.2012 alkaen
Koulun vararehtori lv 2012-2013 Miia Partanen

Kyläjohtokunta toteaa asiat tietoon saatetuiksi


9. ITSENÄISYYSPÄIVÄNJUHLA

Suomi täyttää tänä vuonna 95 vuotta. Itsenäisyyspäivänjuhlaa vietetään Kuivannolla tiistaina 4.12 perinteisissä ja arvokkaissa tunnelmissa. Juhlista on tarkoitus muodostaa koko kylän yhteinen tapahtuma. Juhliin on arvioitu osallistuvan 200-250 henkeä. Maatalousnaisten kanssa keskustellaan kakkukahvien tarjoamisesta.
Kyläjohtokunta kannattaa juhlan järjestämistä maamiesseurantalolla. Ohjelmasta ja juhlan muista puitteista keskustellaan yhdessä koulun ja maamiesseuran kanssa. Selvää on jo, että Kuivannon sotaveteraanit ja lotat tullaan kutsumaan juhlaan kunniavieraina.


10. KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

Kyläjohtokunta päätti siirtää kohdan puintien jälkeen, jolloin kokoukseen osallistujia on enemmän.

11. MUUT ASIAT

-valokuitu
Kiinnostus valokuitua kohtaan on herännyt. Kokouksessa kaivattiin lisätietoa asiasta, mieluiten paperilla tai asiantuntijan läsnäolon kautta.
-nopeusnäyttö
Kylälle, koulun kohdalle on tulossa väliaikainen nopeusnäyttö. Kyläjohtokunta kannattaa asiaa.
-luistinradan jäädytys
Asiasta keskusteltiin.
Päiväkoti ei voi enää hoitaa luistinradan jäädytystä, koska jäädyttäjän tulee olla rekisteröity yhdistys. Nuorisoseura on kiinnostunut asiasta.12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen puheenjohtaja Marko Taavila päätti kokouksen 19.50puheenjohtaja sihteeri


pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja