Pöytäkirja 1/2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA
Pöytäkirja 1/2012Kyläjohtokunnan kokous
Aika: 21.3.2012 klo 18.30
Paikka: Taru Tuomalan koti

Paikalla:
Markku Henttonen, puheenjohtaja
Marko Taavila, varapuheenjohtaja
Annika Kaila, sihteeri
Henna Lehtinen, jäsen
Timo Seppälä, jäsen
Taru Tuomala, jäsen

Kaarina Vihtonen, nuorisoseuran edustaja
Sanna Saarenkoski, sivistyslautakunnan edustaja

1.KOKOUKSEN AVAUS
Kyläjohtokunnan puheenjohtaja Markku Henttonen avasi kokouksen.

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kyläjohtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Henna Lehtisen ja Timo Seppälän.

4.KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5.VUODEN 2011 KYLÄJOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
Sihteeri: Vuosi 2011 oli nykyiselle kyläjohtokunnalle kolmas toimintavuosi. Kuivannon kyläjohtokunnan jäsenet olivat: Markku Henttonen (puheenjohtaja), Marko Taavila (varapuheenjohtaja), Annika Kaila (sihteeri), Henna Lehtinen, Timo Seppälä ja Taru Tuomala.

Kyläjohtokunta piti vuonna 2011 neljä kokousta. Päällimmäiseksi asiaksi nousi Kuivannon kyläpäivä huhtikuussa. Kyläpäivää vietettiin koulun uusissa, remontoiduissa tiloissa. Tilaisuus oli samalla avoimien ovien päivä.

Lisäksi kyläjohtokunta muun muassa otti kantaa Orimattila 2020 Strategiaan, maksoi sankarihaudoille kynttilät, tuki taloudellisesti sekä työpanoksellaan Kuivannon Kymppiä ja edusti Päijät-Hämeen kyläpäivillä. Kyläjohtokunnalla oli myös edustus Orimattilan kyläjohtokuntien yhteisissä kokouksissa.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyi toimintakertomuksen.


6.VUODEN 2010 TOIMINTA, KYLÄRAHAN KÄYTTÖ
Sihteeri: Kyläjohtokunnalla on vuosittain käytössä 1000 euroa.
Kyläjohtokunta suunnittelee tulevan vuoden kylärahan käyttöä.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta suunnitteli vuoden 2012 menoiksi:

-sihteerin palkkio
-nettisivujen ylläpito
-kynttilät sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä
-avustukset nuorisoseuralle ja Kuivannon Kympille
-Päijät-Hämeen kylät ry:n jäsenmaksu
-myyntipaikka kylämarkkinoille
-koulun stipendi

7.SIHTEERIN PALKKIO
Päätettiin maksaa sihteerin palkkio vuodelle 2012. Palkkio on saajalleen veronalaista tuloa ja sihteerille voidaan maksaa matkoista KVTES:n mukainen matkakorvaus.
Päätettiin maksaa sihteerille palkkiota 150€ edellisen vuoden tapaan.

8.NUORISOSEURAN TILAT
Kuivannon nuorisoseura tavoittaa viikoittain 15-20 lasta ja nuorta. Seura järjestää joka perjantai nuortenillan talkoovoimilla. Kyläjohtokunta arvostaa toimintaa, jossa nuorille järjestetään mahdollisuus kokoontua ja viettää turvallisesti aikaa yhdessä. Se on syrjäytymisen ehkäisyä parhaimmillaan. Lisäksi Kuivannon nuorisoseura järjestää erilaisia tapahtumia ja muun muassa viikottaisen sählyvuoron eri-ikäisille kyläläisille.

Nuorisoseura on kiitollinen Orimattilan tilapalvelulle tiloista, joita he saavat vuokrata käyttöönsä koulun alakerrasta, ns. entisistä neuvolan tiloista. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut tilojen rajallisuus. 31 m2 on varsin pieni tila 15-20:lle nuorelle.

Vanha uimahallin tila muodostaisi loistavan lisän nuorisoseuran nykyisille tiloille. Siellä voisi pelata vaikka biljardia, jonka pelaaminen nykyään on tilojen rajallisuuden vuoksi mahdotonta. Tilapalvelu kuitenkin kieltää nykyisellään tilan käytön, koska siellä on pelkkä ”varastoilmanvaihto”.

Päätimme selvittää, mitä tämä varastoilmanvaihto tarkoittaa. Ihanteellista olisi nimittäin saada tilat mahdollisimman laajamittaisesti käyttöön. Nuorisoseuran lisäksi tiloissa kokoontuvat seurakunnan kerho lapsille ja vanhusten kerho. Kylän järjestöiltä puuttuu myös paikka kokoontua.

9.KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS
Kyläsuunnitelma on päivitetty viimeksi vuonna 2009. Kyläjohtokunta päätti päivittää suunnitelman vielä oman toimintakautensa aikana. Päätettiin järjestää kyläläisille avoin tilaisuus koululla tiistaina 17.4 klo 18. Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella Kuivannon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta, kerätä ajatuksia kyläsuunnitelmaan. Tilaisuudesta ilmoitetaan Kuivannon nettisivuilla ja lähempänä Orimattilan Sanomissa. Kahvitarjoilu.

10.MUUT ASIAT
-Päätettiin maksaa naisten pr-pöytä kylämarkkinoille Lahden Satamassa (25€)

11.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.31


Kuivannolla 21.3.2012
puheenjohtaja sihteeri
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja