Pöytäkirja 1/2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA
Pöytäkirja 1/2011
Kyläjohtokunnan kokous
Aika 3.2.2011 klo 18.30
Paikka:Nuorisoseuran huoneisto (kerrostalo)

Paikalla:
Markku Henttonen, puheenjohtaja
Marko Taavila, varapuheenjohtaja
Annika Kaila, sihteeri
Henna Lehtinen, jäsen
Timo Seppälä, jäsen
Taru Tuomala, jäsen

1.KOKOUKSEN AVAUS
Kyläjohtokunnan puheenjohtaja Markku Henttonen avasi kokouksen.

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kyläjohtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marko Taavilan ja Henna Lehtisen.

4.TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5.VUODEN 2010 KYLÄJOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
Sihteeri: Vuosi 2010 oli nykyiselle kyläjohtokunnalle toinen toimintavuosi. Kuivannon kyläjohtokunnan jäsenet olivat: Markku Henttonen (puheenjohtaja), Marko Taavila (varapuheenjohtaja), Annika Kaila (sihteeri), Henna Lehtinen, Timo Seppälä ja Taru Tuomala. Kyläjohtokunta piti vuonna 2010 neljä kokousta. Päällimmäisiksi asioiksi nousivat Kuivannon valinta vuoden päijät-hämäläiseksi kyläksi sekä koulun remontti ja väliaikainen muutto maamiesseurantalolle. Kyläjohtokunnalla oli lisäksi edustus jokaisessa Orimattilan kyläjohtokuntien yhteisessä kokouksessa.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyy toimintakertomuksen.

6.VUODEN 2011 TOIMINTA, KYLÄRAHAN KÄYTTÖ
Sihteeri: Kyläjohtokunnalla on vuosittain käytössä 1000 €. Kyläjohtokunta suunnittelee tulevan vuoden kylärahan käyttöä.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta suunnitteli vuoden 2011 menoiksi:

-kyläpäivä huhtikuussa
-sihteerin palkkio
-nettisivujen ylläpito
-kynttilät sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä
-avustukset nuorisoseuralle ja Kuivannon Kympille
-Päijät-Hämeen kylät ry:n jäsenmaksu


7.SIHTEERIN PALKKIO
Päätettiin sihteerin palkkio vuodelle 2011. Palkkio on saajalleen veronalaista tuloa ja sihteerille voidaan maksaa KVTES:n mukainen matkakorvaus.
Päätettiin maksaa sihteerille palkkiota 150€ edellisen vuoden tapaan.

8.KYLÄJUHLA
Päijät-Hämeen vuoden 2010 kylänä järjestämme kyläpäivän lauantaina 9.4.2011.
Suunnittelimme tilaisuutta. Päätimme pitää tilaisuuden Kuivannon kirkon seurakuntasalissa ja maamiesseurantalolla, mikäli saamme tilat käyttöömme. Kokoonnumme uudelleen suunnittelemaan tilaisuutta 23.2.

9.MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-Kuivannon vesiosuuskunta haki kyläjohtokunnalta 150€:n avustusta tiedotustilaisuuteen (vesihuoltohanke) 14.2.2011.
Kyläjohtokunta päätti tukea tilaisuutta kuitteja vastaan enintään 75 €:lla.

7.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.20.


Kuivannolla 14.2.2011
puheenjohtaja sihteeri
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja