Pöytäkirja 2/2010

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

Kyläjohtokunnan kokous
Aika:2.6 klo 19.00
Paikka:Kuivannon koulu

Paikalla:
Markku Henttonen, puheenjohtaja
Marko Taavila, varapuheenjohtaja
Annika Kaila, sihteeri
Henna Lehtinen, jäsen
Taru Tuomala, jäsen

Antti Laaksonen, koulun johtaja
Pekka Mäki-Latikka, hallituksen edustaja
Jorma Niklander, sivistyslautakunnan edustaja

PÖYTÄKIRJA

1.KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henna Lehtinen ja Taru Tuomala

4.KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5.IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN KATSELMUS
Taloussäännön mukaan irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa, johon merkitään esineen/esineryhmän nimi, lukumäärä ja hankintahinta. Luettelosta voidaan poistaa esineet, joilla ei ole tunne/käyttöarvoa tai ne ovat rikkimenneet. Koulunjohtaja on laatinut irtaimistoluettelon, jotka ovat rahallisesti suhteellisen merkittäviä, ja joiden hankintahinta on ollut väh. 170 euroa. Irtaimiston tarkastelun yhteydessä on syytä suorittaa myös kiinteistön tarkastus, koska sen perusteella voi esittää v. 2011 talousarvioon määrärahaoja kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon.

Rehtori: Johtokunta suorittaa irtaimiston ja kiinteistön tarkistuksen. Rehtori esittää poistettavaksi kaksi vanhaa tietokonetta, kasettisoittimen ja neljä Eva ompelukonetta. Johtokunta hyväksyy poistot.


6.KOULULAISKYYDITYS LV 2010-2011
Perusopetuslain 32§:n 1. momentin mukaan kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos oppilaan koulumatka on 5 km tai pidempi, tai harkinnanvaraisesti, jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi tai vaikeaksi ottaen huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet. Jari Railion koululle lähettämässä kirjeessä annettiin tarkemmat ohjeet koulukyyditysoikeudesta sekä reittien laadinnasta. Rehtori on lähettänyt vanhemmille kirjeen, jossa oli ohjeet kyyditysten soveltamisesta. Koulunjohtaja pyysi vanhempia anomaan 19.5.10 mennessä maksutonta koulukyytiä, mikäli se poikkeeaa sivistyslautakunnan hyväksymistä periaatteista, ja haluaa esim. lääkärintodistuksen tai muun lausunnon perusteella koulukyydin Muuten koulunjohtaja on nimennyt suoraan ns. A-kyytiläiset sivistyslautakunnan periaatteiden mukaisesti. Lisäksi koulunjohtaja on pyytänyt vielä vanhempia ilmoittamaan mahdollisen halukkuuden ns. maksulliseen B-kyytiin. Mahdollisen muuton yhteydessä syksyllä 2010 tehdään tarvittavia tarkistuksia kyyteihin.

Kyläjohtokunta hyväksyy koulunjohtajan laatimat reitit ja kuljetusoppilaiden listat.
Täytäntöönpano: Reitit ja kuljetusoppilaiden listat Jari Railiolle.

7.STIPENDIT
Kuivannon koululla on vanhojen kuivantolaisten pääomastipendirahastoja. Rahastoja hoitaa kaupungin taloustoimi. Vuosittain keväällä jaetaan oppilaille rahastojen korkokertymät stipendeinä.
Lisäksi koululla on yleensä ollut jaettavana KNS:n stipendi sekä johtokunnan stipendi. Lisäksi on jaettavana vielä LC-Clubin 20 euron stipendi. Em. lisäksi on pystytty järjestämään vielä 60 euroa stipendirahaa.

Rehtori: Jaetaan pääomarahastojen korkokertymä sekä järjestetty 60 euroa euromääräisesti seuraavasti: 3 lk 20 euroa, 4.lk 20 euroa, 5. lk 30 euroa ja 6.lk 40 euroa.
Lisäksi mahdolliset kyläjohtokunnan ja KNS:n stipendit ja LC- stipendi jaetaan stipendien antajien ohjeiden mukaisesti. Stipendien saajat valitsee opettajakunta.
Kyläjohtokunta: Päättää myöntää stipendin, 20€, menestyksestä kuvataiteissa. Stipendi maksetaan joko kylärahasta tai kerhotililtä.

Täytäntöönpano: Stipendien saajien nimet ja euromäärät taloustoimeen

8.SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:
Kirjeet:

Koulukuljetukset lv. 2010-2011

Viranhaltijapäätökset:

Rehtori: 1-14/2010

Kyläjohtokunta: Toteaa asiat kuulluksi.

9.TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT
Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:

Koulun kerhon tilin saldo
Uimalan tilin saldo
Kouluun ilmoittautuminen 3.5.2010
Luokkaretki 1-4-lk 27.5.2010 Korkeasaareen
Luokkaretki 5-6-lk 20.5.10 Helsinkiin
Iltamat 6.5.2010
Kevätkirkko 4.6.2010
Lukuvuoden päätös 5.6.2010
Tuleva esiopetusopettaja LTO Tarja Ahtiainen

10.PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄ 2010
-Kyläpäivät järjestetään koulun remontin valmistuttua
-200 €:n lahjakortti kyläjuhlan tarjoiluihin
-Kaupungin lahjoittama taulu sijoitetaan koululle, Päijät-Hämeen kylien taulu seurantalolle. Kesäksi taulut ja kiertopalkinto pyritään sijoittamaan näkyvälle paikalle kylän käsityöpuodin seinälle.

11.MUUT ASIAT
-Orimattilan ympäristöohjelmasta (EKOLA) lausunto (sihteeri)
-Koulun remontin tilanne ja siihen liittyvät muuttojärjestelyt
Koulun remontin hinta-arvio on 1,5 milj. euroa, kyseessä on LIVS- remontti. Koulun on tarkoitus muuttaa syyskuun puolessa välissä (2010) Kuivannon maamiesseurantalolle, remontin on suunniteltu kestävän puoli vuotta. Päiväkoti muuttaa Ylitielle, esikoulu koulun kanssa seurantalolle. Muutto toteutetaan talkootyöllä.
-Uimahallin tilanne auki.

12.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.50


Kuivannolla 8.6.2010puheenjohtaja sihteeri
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja