Pöytäkirja 1/2010

ORIMATTILAN KAUPUNKI

KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

Pöytäkirja 1/2010


Kyläjohtokunnan kokous

Aika: 17.2.2010 klo 18.30

Paikka: Kuivannon koulu


Paikalla:

Markku Henttonen, puheenjohtaja

Marko Taavila, varapuheenjohtaja

Annika Kaila, sihteeri

Henna Lehtinen, jäsen

Timo Seppälä, jäsen

Taru Tuomala, jäsen

Pekka Mäki-Latikka, hallituksen edustaja

Jorma Niklander, sivistyslautakunnan jäsen


1.KOKOUKSEN AVAUS

Kyläjohtokunnan puheenjohtaja Markku Henttonen avasi kokouksen.


2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


3.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kyläjohtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marko Taavilan ja Timo Seppälän.


4.KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.


5.VUODEN 2009 KYLÄJOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

Sihteeri: Vuoden 2009 huhtikuussa valittiin Kuivannon kyläjohtokuntaan uudet jäsenet:

Markku Henttonen (pj), Marko Taavila (vpj), Annika Kaila (siht.), Henna Lehtinen, Timo Seppälä ja Taru Tuomala. Kyläjohtokunta piti vuonna 2009 viisi kokousta. Päällimmäisiksi asioiksi nousivat kuivantolaisten vanhusten ruokailu ja koulun uimahalli, jonka puolesta kerättiin adressi ja toimitettiin kannanotto kaupunginhallitukselle. Kyläjohtokunnalta oli lisäksi edustus jokaisessa kolmessa Orimattilan kyläjohtokuntien yhteisessä kokouksessa.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyi toimintakertomuksen.


6.VUODEN 2010 TOIMINTA, KYLÄRAHAN KÄYTTÖ

Sihteeri: Kyläjohtokunnalla on vuosittain käytössä 1000 euroa.

Kyläjohtokunta suunnittelee tulevan vuoden kylärahan käyttöä.


Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta suunnitteli vuoden 2010 menoiksi:


-sihteerin palkkio

-nettisivujen ylläpito

-kynttilät sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä

-avustukset nuorisoseuralle ja Kuivannon Kympille

-Päijät-Hämeen kylät ry:n jäsenmaksu

-myyntipaikka kylämarkkinoille

-mahdolliset tiedotustilaisuudet koskien jätevesihanketta

7.VUODEN 2010 KOKOUKSET

Kyläjohtokunta päätti hallituksen ja sivistyslautakunnan edustajien tuella, ettei koko vuoden kokouksista tarvitse tietää näin varhaisessa vaiheessa. Riittää, että kokouksista ilmoitetaan viikkoa aikaisemmin.


8.JÄTEVESIASIA, KYLÄJOHTOKUNNAN OSUUS

Kyläjohtokunta päätti järjestää jätevesiasiasta tiedotustilaisuuden kyläläisille yhdessä vesiosuuskunnan kanssa. Ajankohta määräytyy tarpeen mukaan. Tiedotustilaisuudelle toivottiin näkyvyyttä, pohdittiin mahdollisuutta yhteistyöhön Orimattilan Veden kanssa.


9.SIHTEERIN PALKKIO

Päätettiin sihteerin palkkio vuodelle 2010. Palkkio on saajalleen veronalaista tuloa ja sihteerille voidaan maksaa matkoista KVTES:n mukainen matkakorvaus.

Päätettiin maksaa sihteerille palkkiota 150€ edellisen vuoden tapaan.


10.MUUT MAHDOLLISET ASIAT

-Kyläjohtokunnan jäseniä tiedotettiin kylien kenttien ja latujen hoidon kustannuksista (2009).

-Kylämarkkinat 2010 – Kulttuuri kylissä lauantaina 8.5. Kyläjohtokunta maksaa paikan kylän käsityöläisille.

-Maamiesseurantalon käyttö ja käyttökustannukset. Kaupungin toiveesta selvitetään tilanne.


11.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52

Kuivannolla 17.2.2010

puheenjohtaja sihteeri

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja