Pöytäkirja 3/2009

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA
                                        Pöytäkirja 3/2009

Kyläjohtokunnan kokous
Aika: 8.9.2009
Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:

Markku Henttonen, puheenjohtaja
Marko Taavila, varapuheenjohtaja
Annika Kaila, sihteeri
Henna Lehtinen, jäsen
Timo Seppälä, jäsen
Taru Tuomala, jäsen
Antti Laaksonen, koulun johtaja
Sinikka Lindgren, hallituksen edustaja


1.KOKOUKSEN AVAUS
Kyläjohtokunnan puheenjohtaja Markku Henttonen avasi kokouksen.

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kyläjohtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Henna Lehtisen ja Timo Seppälän.

4.TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslistan kohdat 5 ja 6 vaihtoivat paikkaa. Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi muutoksen jälkeen.

5.LUKUVUODEN 2008-2009 TOIMINTAKERTOMUS

Lukuvuotta varten laaditaan aina toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan laitetaan vuosittaiset toiminnalliset ja opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet. Lukuvuoden päätyttyä on laadittava toimintakertomus kuluneesta lukuvuodesta, jossa tarkastellaan sitä, kuinka lukuvuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu sekä siinä voidaan yleisesti myös tarkastella koulun toimintaa. Johtokunnan käsittelyn jälkeen toimintakertomus lähetetään sivistyslautakuntaan.

Rehtori: Johtokunta käsittelee koulunhenkilöstön laatimaa viime lukuvuoden toimintasuunnitelmaa, merkitsee sen tiedokseen ja lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.

Kyläjohtokunta hyväksyy toimintakertomuksen.

Täytäntöönpano: Toimintakertomus sivistyslautakunnalle


6.LUKUVUODEN 2009-2010 TOIMINTASUUNNITELMA

Koko koulun pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma.
Opetussuunnitelman käytännön toteuttajana on toimintasuunnitelma, joka laaditaan lukuvuodeksi.
Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan ne käytänteet ja tavoitteet, jotka pyritään tekemään ja saavuttamaan  lukuvuoden aikana. Lukuvuoden toimintasuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulun henkilöstön laatiman koulun toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2009-2010. Toimintasuunnitelma esitellään kokouksessa.
Lisäksi johtokunta tarkistaa tämän pykälän välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Kyläjohtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman.

Täytäntöönpano: Toimintasuunnitelma sivistyslautakunnalle


7.SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:

Kirjeet:

Naapurimme Ruotsi v. 1809 jälkeen ( lh)
Koulunkäyntiavustajien ajankohtaispäivä  ( lh)
Hahmottamis- ja keskittymishäiriöt. Mikä avuksi?  ( lh)
Ohjeita työnantajalle sikainfulenssan varalta ( Kunnallinen työmarkkinalaitos)

Päätökset:
Rehtorin päätös 11/2009
Rehtorin päätös 12/2009
Rehtorin päätös 13/2009
Rehtorin päätös 14/2009
Rehtorin päätös 15/2009
Rehtorinpäätös 16/2009
Rehtorinpäätös 17/2009
Rehtorin päätös 18/2009

Kyläjohtokunta: Merkitään tietoonsaatetuksi.

8.TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Koulunjohtaja: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:

Koulun kerhon tilin saldo
Uimalan tilin saldo
Koulun oppilasmäärä 62
Puolukkapäivä 8.9
Valokuvaus 20.8.2009
Koulun urheilupäivä  4.9.2009
Vanhempainilta 29.9.2009
Lukuvuoden 2009-2010 kyyditykset
1-2-luokan opettaja  Riia Juonala
3-4-luokan oopettaja Helena Takala-Kärkkäinen
5-6-luokan Antti Laaksonen
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Raili Viksilä
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Leila Koivisto
Teknisen työn tuntiopettaja Pentti Tomminen
Kuvaamataidon tuntiopettaja Raili Viksilä
Kerhot 8.9.09 alkaen
Koulun liikuntasalin käyttövuorot

9.PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY, VUODEN KYLÄ- HAKU
Marko Taavila esitti, että kyläjohtokunta hakisi Kuivannolle vuoden kylä-nimikettä. Kyläjohtokunta puolsi ajatusta. Sihteeri kutsuu johtokunnan koolle asian tiimoilta.

10.PAIKALLINEN RUOKAHUOLTO, TILANNE
Kyläjohtokunta oli tyytyväinen kannanottoonsa, joka koski vanhusten ruokahuoltoa. Kyläjohtokunta lähtee siitä, että koululla toimii oma valmistuskeittiö tulevaisuudessakin.

11.JÄTEVESIASIA
Asiasta keskusteltiin yleisesti. Sihteeri on yhteydessä vesiosuuskunnan johtoon ja selvittää jätevesiasian tämänhetkisen tilanteen.

12.RAHA-ANOMUS (KUIVANNON KYMPPI)
Kyläjohtokunta päätti tukea tapahtumaa varojensa mukaan. Asiaan palataan Kuivannon Kympin jälkeen.

13.MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Hammashoito Oy S. Alatupa lahjoittaa koululle uudet ksylitolipastillit edellisten loputtua.

14.SEURAAVA KOKOUS
Sihteeri ilmoittaa seuraavasta kokouksesta.

15.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18


Kuivannolla 9.9.2009


puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja