Pöytäkirja 1/2009

ORIMATTILAN KAUPUNKI

KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

Pöytäkirja 1/2009Kyläjohtokunnan kokous

Aika: 14.4.2009 klo 18.30

Paikka: Kuivannon kouluPaikalla:


Markku Henttonen, puheenjohtaja

Marko Taavila, varapuheenjohtaja

Annika Kaila, sihteeri

Henna Lehtinen, jäsen

Timo Seppälä, jäsen

Taru Tuomala, jäsen

Antti Laaksonen, koulun johtaja

Sinikka Lindgren, hallituksen edustaja

Kaarina Vihtonen, koollekutsuja1.KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen koollekutsuja Kaarina Vihtonen avasi kokouksen.


2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


3.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kyläjohtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taru Tuomalan ja Timo Seppälän.


4.TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.


5.PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kyläjohtokunta valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Markku Henttosen, joka jatkoi kokouksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marko Taavila.


6.SIHTEERIN VALINTA

Kyläjohtokunta valitsi yksimielisesti sihteeriksi Annika Kailan.
7.SIHTEERIN PALKKIO

Päätettiin sihteerin palkkio vuodelle 2009. Palkkio on saajalleen veronalaista tuloa ja sihteerille voidaan maksaa matkoista KVTES:n mukainen matkakorvaus.

Päätettiin maksaa sihteerille 150 € kesäkuussa. Tilanne tarkistetaan syksyllä, jolloin on mahdollista maksaa sihteerille 150 € lisää.


8.NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Nimenkirjoitusoikeus on kyläjohtokunnan puheenjohtajalla ja sihteerillä laskujen ja asiakirjojen allekirjoittamista varten.

Kyläjohtokunta päätti poistaa nimenkirjoitusoikeuden Kimmo Jäämaalta ja Kaarina Vihtoselta.

Samalla päätettiin myöntää nimenkirjoitusoikeus Markku Henttoselle ja Annika Kailalle.


9.KOULUN KERHON TILIN KÄYTTÖOIKEUS

Koulun kerhon tiliin on käyttöoikeus puheenjohtajalla ja sihteerillä. Kerhon tililtä on myönnetty avustusta koulun retkiin ja kevätjuhlissa jaettavaan stipendiin.

Kyläjohtokunta päätti poistaa käyttöoikeuden kerhon tiliin Kimmo Jäämaalta ja Kaarina Vihtoselta.

Samalla päätettiin myöntää käyttöoikeus kerhon tiliin Markku Henttoselle ja Annika Kailalle.


10.SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Merkittiin johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:


Kirjeet:

Hyvät käytänteet esiopetuksen nivelvaiheissa (lh)

Koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämispäivät (lh)

Osallistuva ja yhteisöllinen oppilashuolto (lh)

Perusopetuksen opetussuunnitelma (lh)

Uhkaavat tilanteet kouluissa ja oppilaitoksissa (lh)

Johtamisen taidot (lh)

Kouluun ilmoittautuminen (Sipake)

Kielivalinnat (Sipake)


Viranhaltijapäätökset:

Päätökset 18 – 27/2008 (rehtori)

Päätökset 1-4/2009 (rehtori)

Päätös 11A09 (sivistystoimenjohtaja)


11.TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT

Merkittiin johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:


Joulujuhla 18.12.2008

Kevätlukukausi alkoi 7.1.2009

Kouluun ilmoittautuminen 4.2.2009

Hiihtoretki Pentti Tommisen maatilalle 20.2.2009

Kerhokysely ajalla 26.3.2009-2.4.2009

Iltamat koko koululle 12.5.2009

1-4-lk:n luokkaretki 18.5.2009

5-6-lk:n luokkaretki 19.5.2009


12.MUUT MAHDOLLISET ASIAT


-Päätettiin maksaa Päijät-Hämeen kylät ry:n jäsenmaksu.

-Päätettiin kokouskäytännöistä. Kokouskutsu tulee lähettää seitsemän päivää ennen kokousta.


13.SEURAAVA KOKOUS

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohta, 26.5 klo 18.30


14.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.Kuivannolla 14.4.2009puheenjohtaja sihteeri


pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja