Pöytäkirja 2/2008

ORIMATTILAN  KAUPUNKI            PÖYTÄKIRJA  2 / 2008
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA            11.9.2008


Kyläjohtokunnan kokous


Aika: 11.9.2008 klo 18.30-20.00
Paikka: Kuivannon koulun opettajainhuoneOsanottajat:
    Kaarina Vihtonen    pj
    Päivi Jokinen        vpj
Pentti Tomminen    j
    Taru Tuomala    j
    Kimmo Jäämaa    siht
   
Antti Laaksonen     koulunjohtaja
   
                     
   KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.Pöytäkirjantarkastajien valinta
3.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4.Lukuvuoden 2008-2009 toimintasuunnitelma
5.Lukuvuoden 2007-2008 toimintakertomus
6.Koulutilojen käyttövuorot
7.Linja-autopysäkkikatosten siirtyminen valtion omistukseen
8.Kyläsuunnitelman päivittäminen
9.Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset
10.Tiedoksi saatettavat asiat
11.Muut mahdolliset asiatKuivannolla 3.9.2008


    Kimmo Jäämaa
    sihteeriORIMATTILAN  KAUPUNKI            PÖYTÄKIRJA  2 / 2008
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA            11.9.20081. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS        

Sihteeri: Kyläjohtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sihteeri: Kyläjohtokunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Tommisen ja Päivi Jokisen
Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Tommisen ja Päivi Jokisen.3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Sihteeri: Kyläjohtokunta hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitetun esityslistan.
Kyläjohtokunta: Päätettiin vaihtaa pykälien 4 ja 5 paikkaa, muutoin työjärjestys esityslistan mukaan.4. LUKUVUODEN 2007-2008 TOIMINTAKERTOMUS

Lukuvuotta varten laaditaan aina toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan laitetaan vuosittaiset
toiminnalliset ja opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet. Lukuvuoden päätyttyä on laadittava
toimintakertomus kuluneesta lukuvuodesta, jossa toimintakertomuksessa tarkastellaan sitä,
kuinka lukuvuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu sekä siinä voidaan yleisesti myös tarkastella
koulun toimintaa. Johtokunnan käsittelyn jälkeen toimintakertomus lähetetään sivistyslautakuntaan.

Rehtori: Johtokunta käsittelee koulunhenkilöstön laatimaa viime lukuvuoden toimintasuunnitelmaa,
merkitsee sen tiedokseen ja lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.

Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin.

Täytäntöönpano: Toimintakertomus sivistyslautakunnalle

5. LUKUVUODEN 2008-2009 TOIMINTASUUNNITELMA    PÖYTÄKIRJA  2 / 2008

Koko koulun pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma.
Opetussuunnitelman käytännön toteuttajana on toimintasuunnitelma, joka laaditaan lukuvuodeksi.
Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan ne käytänteet ja tavoitteet, jotka pyritään tekemään ja
saavuttamaan  lukuvuoden aikana. Lukuvuoden toimintasuunnitelman hyväksyy johtokunta.


Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulun henkilöstön laatiman koulun toimintasuunnitelman
lukuvuodeksi 2008-2009. (liite)
Lisäksi johtokunta tarkistaa tämän pykälän välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2008-2009.

Täytäntöönpano: Toimintasuunnitelma sivistyslautakuntaan.


6. KOULUN TILOJEN KÄYTTÖVUOROT

Kuivannon koulun eri tilojen käyttövuorot ovat olleet eri yhteisöjen , järjestöjen ja
yksityisten haussa kesän aikana. Saapuneiden hakemusten perusteella on rehtori tehnyt
käyttövuorosuunnitelman, jonka esittää edelleen johtokunnan hyväksyttäväksi.
Käyttövuoroista laskutuksen hoitaa tilapalvelu.
Vastuu tilojen hyvässä kunnossa säilymisestä on vuoron käyttäjällä.
Vuorot alkavat 1.9.2008.

Rehtori: Johtokunta hyväksynee rehtorin laatiman käyttövuorosuunnitelman. ( liite )
Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyi rehtorin laatiman käyttövuorosuunnitelman.

Täytäntöönpano: Käyttövuorosuunnitelma Jari Railiolle, Alpo Kumpulaiselle ja Tilapalveluun


7. LINJA-AUTOPYSÄKKIKATOSTEN SIIRTYMINEN VALTION OMISTUKSEEN

Hämeen tiepiiri ja Orimattilan kaupunki ovat tehneet vuonna 2004 sopimuksen linja-autopysäkkikatosten
siirtymisestä Tiehallinnon omistuksen ja vastuulle. Tiehallinnon omistukseen siirtyvät katokset tulee
siirtymähetkellä täyttää tietyt rakenteelliset, toiminnalliset sekä siisteyteen liittyvät vaatimukset.

Katosten kartoitus tullaan tekemään syksyn 2008 aikana. Osa katoksista tullaan poistamaan
heikkokuntoisuuteen ja vähäiseen käyttöön perustuen.

Kyläjohtokunnilla on mahdollisuus antaa lausunto omalla alueellaan sijaitsevista
linja-autopysäkkikatoksista syyskuun loppuun 2008 mennessä.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti ehdottaa että Kuivannolla sijaitsevat pysäkkikatokset säilytetään.

Lausunto kaupungininsinööri Tuukka Tuomalalle.

 

8. KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN        PÖYTÄKIRJA  2 / 2008

Sihteeri: Kyläjohtokunta päätti kokouksessaan 27.5.2008 päivittää kyläsuunnitelman syksyn 2008 aikana.
Kyläjohtokunta keskustelee asiasta ja tekee tarvittavat päätökset.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta kävi läpi suunnitelmaa kokouksessa,
päätettiin kokoontua uudestaan suunnitelma-asiassa 9.10.2008 klo. 18.00.9. SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:

Kirjeet:

Suunnistuksen koululaiskisat 24.9.2008 (Rastivarsat/Liikuntatoimi)
Yleisurheilukilpailut 12.9.2008 ( Alpo Kumpulainen)
Uhkaavat tilanteet kouluissa ja oppilaitoksissa ( E-S lh)
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen ( E-S lh)
Perusopetuksen juridiikkapäivä opettajille ( E-S lh)
Opettaja nettikasvattajana ( Op. hall)

Päätökset:

Rehtorin päätökset 13-18/2008

Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin.10. Tiedoksi saatettavat asiat

Koulunjohtaja: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:

Koulun kerhon tilin saldo
Uimalan tilin saldo
Koulun oppilasmäärä 58
Puolukkapäivä viikolla 37
Puutarhanäyttely 22.8.2008
Valokuvaus 18.8.2008
Koulun urheilupäivä  5.9.2008
Vanhempainilta 25.9.2008
Lukuvuoden 2008-2009 kyyditykset
Lukuvuoden 2007-2008 toimintakertomus
Teknisen työn tuntiopettaja Pentti Tomminen
Kuvaamataidon (2h) tuntiopettaja Raili Viksilä


Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin.
11. MUUT MAHDOLLISET ASIAT            PÖYTÄKIRJA  2 / 2008

Keskusteltiin lähiliikuntapaikalla ja koulun pihalla ja iltaisin ilmenevästä ilkivallasta.
Kyläjohtokunta toivoo yhteisvastuullista valvontaa kyläläisiltä.
Hammashoito Oy S. Alatupa lahjoittaa kuluvalle lukuvuodelle koululaisten ksylitolipastillit.
Kyläjohtokunta toivoo sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen edustajia osallistumaan kyläjohtokunnan kokouksiin.Kuivannolla 11.9.2008________________________________        ____________________________
Kaarina Vihtonen                                       Kimmo Jäämaa
puheenjohtaja                                            sihteeri

    
           
________________________________        _____________________________
Pentti Tomminen                                          Päivi Jokinen
pöytäkirjantarkastaja                                  pöytäkirjantarkastaja