Pöytäkirja 3/2007

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3 /2007
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA 18.12.2007

Kyläjohtokunnan kokous

Aika: 18.12.2007 klo 19.00-20.40
Paikka: Koulun asuntola, nuorisoseurantilat.

Osanottajat:
Kaarina Vihtonen pj
Päivi Jokinen vpj
Markku Henttonen j
Pentti Tomminen j
Taru Tuomala j
Kimmo Jäämaa sihtKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.Pöytäkirjantarkastajien valinta
3.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4.3-4 luokkalaisten matka-avustus
5.Orimattilan kaupungin turvallisuussuunnitelma
6.Kylärahan käyttö v. 2007
7.Kylärahan käyttösuunnitelma v. 2008
8.Selvitys kylän majoituspaikoista, matkailukohteista, nähtävyyksistä ja ruokapaikoista.
9. Muut mahdolliset asiat


Kuivannolla 12.12.2007
Kimmo Jäämaa
sihteeri

KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007


1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sihteeri: Kyläjohtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sihteeri: Kyläjohtokunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Markku Henttosen ja Taru Tuomalan.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta valitsi keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Markku Henttosen ja Taru Tuomalan.


3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Sihteeri: Kyläjohtokunta hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitetun esityslistan.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyi kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitetun esityslistan.


4. 3-4 LUOKKALAISTEN MATKA-AVUSTUS

Kuivannon koulun 3-4 luokkalaiset kävivät Tampereella 28.11.2007 seuraamassa Hetkinen-ohjelman nauhoituksia. Koulunjohtaja on esittänyt, että koulun kerhon tililtä avustettaisiin 3-4 luokkalaisten retkeä 100 eurolla.


Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti avustaa 3-4 luokkalaisten retkeä 100 eurolla koulun kerhon tililtä. Päivi Jokinen poissa pykälän käsittelyn ajan.5. ORIMATTILAN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Orimattilassa turvallisuuteen liittyviä asioita on käsitelty turvallisuustyöryhmässä, joka kokooontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinaista suunnitelmaa ei aiemmin ole laadittu. Kyläjohtokunta keskustelee asiasta.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta keskusteli asiasta, kyläjohtokunnalla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.


6. KYLÄRAHAN KÄYTTÖ V. 2007 PÖYTÄKIRJA 3/2007

Sihteeri esittelee kyläjohtokunnalle kylärahan käytön tilannetta.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta sai tiedoksi ja hyväksyi seuraavat menoerät: sihteerin palkkio 300, kyläsivujen päivittäminen 100, osallistuminen koordinaatiohankkeeseen 120 sekä muita kuluja 125.46 euroa. Kylärahan loppuosalla tuetaan Kuivannon Kymppi-ulkoilutapahtumaa. Pentti Tomminen poissa pykälän käsittelyn ajan.


7. V.2008 KYLÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

Sihteeri: Kyläjohtokunnalla on vuosittain käytössään nk. kylärahaa 1000 euroa. Kyläjohtokunta suunnittelee tulevan vuoden kylärahan käyttöä.

Kyläjohtokunta: Vuoden 2008 menoeriä ovat sihteerin palkkio, korvaus kyläsivujen päivittämisestä sekä Kuivannon Kympin tukeminen


8. SELVITYS KYLÄN MATKAILUKOHTEISTA, NÄHTÄVYYKSISTÄ SEKÄ RUOKA- JA MAJOITUSPAIKOISTA.

Kyseinen selvitys toimitetaan hankeasiamiehelle

Kyläjohtokunta:

joulumyyjäiset maatalousnaiset Sinikka Lindgren 040 7406766
nuorisoseura Kaarina Vihtonen 0405813121

seuratalo maamiesseura Ilari Soila 0500 494225
kirkko seurakunta kirkkoherra


9. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kyläjohtokunta päätti maksaa koulun kerhon tililtä itsenäisyyspäivänjuhlan lehti-ilmoituksen 106,75 euroa. Lisäksi kyläjohtokunta keskusteli yhteistyöstä kuivannon piirineuvoston kanssa.


Kuivannolla 18.12.2007


________________________________ _____________________________
Kaarina Vihtonen Kimmo Jäämaa
puheenjohtaja sihteeri

________________________________ _____________________________
Markku Henttonen Taru Tuomala
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja