Pöytäkirja 2/2007

Pöytäkirja 2/2007


ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2 / 2007
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA 10.9.2007


Kyläjohtokunnan kokous


Aika: 10.9.2007 klo 19.00- 20.50
Paikka: Kuivannon koulun opettajainhuoneOsanottajat:
Kaarina Vihtonen pj
Päivi Jokinen vpj
Markku Henttonen j
Pentti Tomminen j
Taru Tuomala j
Kimmo Jäämaa siht
Antti Laaksonen koulunjohtaja
Kirsti Laatunen siv.ltk.KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.Pöytäkirjantarkastajien valinta
3.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4.Lukuvuoden 2007-2008 toimintasuunnitelma
5.Lukuvuoden 2006-2007 toimintakertomus
6.Koulutilojen käyttövuorot
7.Palvelubussivuoron lakkauttamisen vaikutus Kuivannolla
8.Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset
9.Tiedoksi saatettavat asiat
10.Muut mahdolliset asiatORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2 / 2007
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA 10.9.20071. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sihteeri: Kyläjohtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sihteeri: Kyläjohtokunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi
Pentti Tommisen ja Päivi Jokisen

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta valitsi keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi
Pentti Tommisen ja Päivi Jokisen.3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Sihteeri: Kyläjohtokunta hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi
jäsenille toimitetun esityslistan.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyi kokouksen työjärjestykseksi
jäsenille toimitetun esityslistan.4. LUKUVUODEN 2007-2008 TOIMINTASUUNNITELMA

Koko koulun pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma.
Opetussuunnitelman käytännön toteuttajana on toimintasuunnitelma, joka laaditaan lukuvuodeksi.
Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan ne käytänteet ja tavoitteet,
jotka pyritään tekemään ja saavuttamaan lukuvuoden aikana.
Lukuvuoden toimintasuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulun henkilöstön laatiman koulun toimintasuunnitelman
lukuvuodeksi 2007-2008. Toimintasuunnitelma esitellään kokouksessa.
Lisäksi johtokunta tarkistaa tämän pykälän välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Kyläjohtokunta: Lisäykset toimintasuunnitelmaan: kaikessa koulutoiminnassa otetaan huomioon
oppilaiden terveyden edistäminen sekä koulun järjestämä itsenäisyysjuhla 4.12.2007 klo. 18.00.

Kyläjohtokunta toivoi saavansa jatkossa toimintasuunnitelman
esityslistan mukana tutustuttavaksi.

Toimintasuunnitelman osalta pöytäkirja tarkastettiin välittömästi pykälän käsittelyn jälkeen.

5. LUKUVUODEN 2006-2007 TOIMINTAKERTOMUS

Lukuvuotta varten laaditaan aina toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan laitetaan
vuosittaiset toiminnalliset ja opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet.
Lukuvuoden päätyttyä on laadittava toimintakertomus kuluneesta lukuvuodesta,
jossa toimintakertomuksessa tarkastellaan sitä, kuinka lukuvuodelle asetetut
tavoitteet on saavutettu sekä siinä voidaan yleisesti myös tarkastella koulun toimintaa.
Johtokunnan käsittelyn jälkeen toimintakertomus lähetetään sivistyslautakuntaan.

Rehtori: Johtokunta käsittelee koulunhenkilöstön laatimaa viime lukuvuoden toimintasuunnitelmaa,
merkitsee sen tiedokseen ja lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta käsitteli ja hyväksyi toimintakertomuksen.

Täytäntöönpano: Toimintakertomus sivistyslautakunnalle6. KOULUN TILOJEN KÄYTTÖVUOROT

Kuivannon koulun eri tilojen käyttövuorot ovat olleet eri yhteisöjen,järjestöjen
ja yksityisten haussa kesän aikana.
Saapuneiden hakemusten perusteella on rehtori tehnyt käyttövuorosuunnitelman,
jonka esittää edelleen johtokunnan hyväksyttäväksi.
Käyttövuoroista laskutuksen hoitaa tilapalvelu.
Vastuu tilojen hyvässä kunnossa säilymisestä on vuoron käyttäjällä.
Vuorot alkavat 3.9.2007 .

Rehtori: Johtokunta hyväksynee rehtorin laatiman käyttövuorosuunnitelman. ( liite 1 )

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyi käyttövuorosuunnitelman.

Täytäntöönpano: Käyttövuorosuunnitelma Jari Railiolle, Alpo Kumpulaiselle ja Tilapalveluun7. Palvelubussivuoron lakkauttamisen vaikutus Kuivannolla

Orimattilan tekninen palvelukeskus esittää haja-asutusalueita palvelevan
palvelubussiliikenteen lakkauttamista. Palvelubussi on kuljettanut viikoittain
kylien asukkaita ostoksille ja asioimaan Orimattilan keskustaan.
Kyläjohtokunta keskustelee asiasta.

Kyläjohtokunta: Palvelubussivuoron merkitys kasvanut kyläkaupan lopetettua toimintansa.
Päätettiin laatia kirjelmä asian merkityksestä kuivannolla sosiaali- ja tekniselle toimelle.
Kuitenkin päätettiin odottaa 12.9.2007 kyläjohtokuntien yhteisen kokouksen asiankäsittelyä ja toimitaan sen mukaan.
Kyläjohtokunta totesi että palvelubussivuoroa ei saa lopettaa.


8. SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:

Kirjeet:

Kurssitiedote( Opeko, Opetushallitus )
Nälkäpäivä ( Punainen risti)
Kysely koulun lähistön liikenteellisistä ongelmista ( Tiehallinto)


Päätökset:

Rehtorin päätös 11/2007
Rehtorin päätös 12/2007
Rehtorin päätös 13/2007
Rehtorin päätös 14/2007

Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin.9. Tiedoksi saatettavat asiat

Koulunjohtaja: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:

Koulun kerhon tilin saldo 1366,29
Uimalan tilin saldo 1454,13
Koulun oppilasmäärä 60
Puolukkapäivä 23.8.07
Puutarhanäyttely 24.8.2007
Valokuvaus 27.8.2007
Koulun urheilupäivä 14.9.2007
Vanhempainilta 24.9.2007
Lukuvuoden 2007-2008 kyyditykset
Lukuvuoden 2006-2007 toimintakertomus
1-2-luokan opettaja Helena Takala-Kärkkäinen
5-6-luokan opettaja Riia Juonala
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Raili Viksilä
Teknisen työn tuntiopettaja Pentti Tomminen


Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin.10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kyläjohtokunta etsii koulun luistinradan jäädyttäjän paikallisten yhdistysten joukosta.

Kylän ilmoitustaulu siirretään bussikatoksen sisäseinään entistä kauppaa vastapäätä.

Keskusteltiin lasin- ja paperinkeräyspaikasta, vaihtoehdot yhteismaa-alue ja koulun piha.

Hammashoito Oy S. Alatupa lahjoittaa kuluvalle lukuvuodelle koululaisten ksylitolipastillit.

Kuivannolla 10.9.2007


________________________________ _____________________________
Kaarina Vihtonen Kimmo Jäämaa
puheenjohtaja sihteeri

________________________________ _____________________________
Pentti Tomminen Päivi Jokinen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

LIITE 1

KUIVANNON KOULUN KÄYTTÖVUOROT LV 2007 – 2008Sali:

Ma klo 17.30 – 21.30 Aikuisten sulkapallo KNS

Ti klo 18.00 – 20.00 Aikuisten sähly KNS

Ke klo 18.30 – 19.30 Seka-Circuit Wellamo-opisto
( Ajalla 5.9.07- 2.4.08)

To klo 18.00 – 20.00 Lasten sähly KNS


Pe klo 17.00 - 21.00 Koulun vuoro
Luokka:Ma klo 17.30 – 20.00 Kudonta Wellamo-opisto
( Ajalla 3.9.2007 – 7.4.2008)


To klo 17.30- 20.45 Helppoja tilkkutöitä Wellamo-opisto