Pöytäkirja 3/2006

Pöytäkirja 3/2006

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3 /2006
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA 5.10.2006

Kyläjohtokunnan kokous

Aika: 5.10.2006 klo 19.00-21.25
Paikka: Kuivannon nuorisoseurantilat, koulun asuntola

Osanottajat:
Markku Henttonen pj
Päivi Jokinen j
Taru Tuomala j
Kaarina Vihtonen j
Pentti Tomminen j
Kimmo Jäämaa siht
Pekka Mäki-Latikka kh:n edustaja


KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.Pöytäkirjantarkastajien valinta
3.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4.Kyläsuunnitelman päivitys
5.Esitys kyläjohtokunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
6.Koulun kerhon tilin käyttöoikeus
7.Kyläjohtokunnan sihteerin palkkio
8.Kylän internet-sivujen ylläpito
9.Muut mahdolliset asiat
Kuivannolla 28.9.2006


Kimmo Jäämaa
sihteeri
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2006


1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sihteeri: Kyläjohtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Kyläjohtokunta: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sihteeri: Kyläjohtokunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Jokisen ja
Pentti Tommisen.

Kyläjohtokunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Jokinen ja Pentti Tomminen.

.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Sihteeri: Kyläjohtokunta hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitetun esityslistan

Kyläjohtokunta: Kuivannon koulun uimahallin mahdollisesta sulkemisesta vuodenvaihteessa 2006-2007
muodostettiin oma pykälä. Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi..4. KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

Sihteeri: Kuivannolle tehtiin kyläsuunnitelma vuonna 2002. Elina Leppänen tulee kertomaan
suunnitelman päivittämisestä:

Kyläjohtokunta: Päätettiin järjestää kyläläisille avoin tilaisuus kyläsuunnitelman päivittämisestä
15.11.2006 klo 18.30 Kuivannon koululla.5. ESITYS KYLÄJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAKSI JA VARAPUHEENJOHTAJAKSI

Sihteeri: Kyläjohtokunta tekee esityksen uudesta puheenjohtajasta sekä varapuheenjohtajasta
valtuustolle hyväksyttäväksi.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti esittää valtuustolle puheenjohtajaksi Kaarina Vihtosta ja
varapuheenjohtajaksi Päivi Jokista.
6. KOULUN KERHON TILIN KÄYTTÖOIKEUS

Sihteeri: Koulun kerhon tilin käyttöoikeus on kyläjohtokunnan puheenjohtajalla.
Uusi puheenjohtaja käy vahvistamassa tilin käyttöoikeuden pankissa.

Kyläjohtokunta: Päätettiin , että koulun kerhon tilin käyttöoikeus vahvistetaan
kyläjohtokunnan puheenjohtajalle Kaarina Vihtoselle ja sihteeri Kimmo Jäämaalle.

7. KYLÄJOHTOKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO

Sihteeri: Palkkio on saajalleen veronalaista tuloa. Sihteerille voidaan maksaa myös
todellisista matkoista KVTES:n mukainen matkakorvaus.
Sihteerille maksettava korvaus vähennetään kyläjohtokunnan päättämän palkkion määrästä.

Kyläjohtokunta: Päätettiin sihteerin palkkioksi 300 euroa.


8. KYLÄN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO

Sihteeri: Juhani Varemo päivittää kylän internet-sivuja.
Kyläjohtokunta päättää korvauksesta sivujen ylläpidosta.

Kyläjohtokunta: Päätettiin maksaa Juhani Varemolle 100 euroa sivujen ylläpidosta.


9. KUIVANNON UIMAHALLI

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.10.2006 on ollut teknisen toimen esitys Kuivannon koulun
uimahallin sulkemisesta vuodenvaihteessa 2006-2007. Kuivannon koulua on mainostettu juuri
Heinolan kylämessuilla monitoimikeskuksena: koulu, päiväkoti, nuorisotilat, terveydenhuolto,
uimahalli sekä lähiliikuntapaikka. Päätettiin selvittää uimahallista aiheutuvia kustannuksia.


10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätettiin, että toistaiseksi Matti Kunelius ja Heimo Vanhala huolehtivat Kuivannon hautausmaan
sankarihautojen kynttilöiden sytytyksestä itsenäisyyspäivänä.


Kuivannolla 5.10.2006


Markku Henttonen Kimmo Jäämaa
puheenjohtaja sihteeriPäivi Jokinen Pentti Tomminen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja