Pöytäkirja 1/2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2016


Kuivannon kyläjohtokunnan kokous
Aika: 11.02.2016. klo: 18.30
Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:
Marko Taavila Puheenjohtaja
Timo Varpa Sihteeri
Agnieszka_Robak Haikonen Jäsen
Timo Hakala Jäsen
Riitta Karjalainen Kaupungin edustaja

1. KOKOUKSEN AVAUS.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Hakala ja Agnieszka_Robak
Haikonen

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.
Lisättiin Sihteerin palkkio vuonna 2016 kohtaan 8.

5. KYLÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄMNEN KUIVANNON KYLÄN
KEHITTÄMISESTÄ
Päätettiin että kyläkokous järjestetään huhtikuun alussa
maamiesseurantalolla ja kokoukseen pyydetään puhujaksi myös Orimattilan
kaupunginjohtaja Osmo Pieski. Kyläjohtokunta kokoontuu asian tiimoilta
epävirallisesti ennen Kyläkokousta

6. KANNANOTTO NASTOLAN KIERRÄTYSPUISTOSTA
Kyläjohtokunnan kanta asiaan on että kierrätyspuistoa ei toteuteta esitetyille
alueille ja sitä vastaavat toiminnot sijoitetaan jo olemassa olevalle alueelle

7. ALOITE ORIMATTILAN KOTISIVUJEN MUUTTAMISESTA
KYLÄMYÖNTEISEMPÄÄN SUUNTAAN
Puheenjohtaja selvittää asiaa ja pyrkii viemään asiaa kaikkien Orimattilan
kylien kannalta eteenpäin

8. SIHTEERIN PALKKIO 2016
Päätettiin laskea sihteerin palkkiota ja uusi palkkio vuonna 2016 on 100€

9. MUUT ASIAT
Keskusteltiin kylien yhteisöllisyydestä

10. SEURAAVA KOKOUS
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Marko Taavila päätti kokouksen kello 20.30

PÖYTÄKIRJAN ON TARKASTANUT
Marko Taavila Puheenjohtaja Timo Varpa Sihteeri
Agnieszka_Robak Haikonen Timo Hakala