Pöytäkirja 5/2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI

KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA

5/2015

Kuivannon kyläjohtokunnan kokous

Aika: 10.12.2015. klo: 18.30

Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:

Marko Taavila Puheenjohtaja

Timo Varpa Sihteeri

Henna Lehtinen

Taru Tuomala Varajäsen

Timo Ahvo Sivistystoimen johtaja

Antti Laaksonen Rehtori

 

1. KOKOUKSEN AVAUS.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18,30

 

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

 

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Taru Tuomala ja Henna Lehtinen

 

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.

Lisättiin Saapuneet kirjeet ja viranhaltijan päätökset kohtaan 8 ja Tiedoksi

saatettavat asiat kohtaan 9.

 

5. SELONTEKO KYLÄJOHTOKUNNALLE ADRESSIN

TOIMITTAMISESTA KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Puheenjohtaja kertoi kyläjohtokunnalle puheenjohtajan ja sihteerin

toimittamasta adressista kaupunginhallitukselle, koskien kyläkoulun

säilyttämistä

 

6. SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN TIMO AHVON PUHEENVUORO

Kyläjohtokunta keskusteli Ahvon kanssa koulun tulevaisuudesta ja päätti

että vuonna 2016 kyläjohtokunta ajaa kylän kehitystä vuoden alusta

suunnitelmallisesti ja huomioiden kyläläisten mielipiteitä tehokkaammin

järjestämällä esimerkiksi kyläkokouksen alkuvuodesta.

 

7. KYLÄRAHAN KÄYTTÖ LOPPUVUONNA

Loput kylärahasta Kyläjohtokunta päätti jakaa seuraavasti:

-Itsenäisyyspäivän kynttilät 21€

-Kuivannon Kyläpäivä Kympille 500€ ja

-Kuivannon nuorisoseuralle 91,57€, millä katetaan sählyvarusteiden

hankintoja.

 

8. SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi viranhaltijapäätökset:

Päätökset 32-47/2015

 

9. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Rehtori antoi kyläjohtokunnalle tiedoksi tiedotettavat asiat

 

10. MUUT ASIAT

Ei muita asioita

 

11. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous päättettiin pitää 11.02.2016 klo 18.30

 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Marko Taavila päätti kokouksen kello 20.30

 

 

PÖYTÄKIRJAN ON TARKASTANUT

Marko Taavila Puheenjohtaja   Timo Varpa Sihteeri

Taru Tuomala     Henna Lehtinen