Pöytäkirja 4/2015

Kuivannon kyläjohtokunnan kokouksen pöytäkirja

Aika: 15.10.2015. klo: 18.30

Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla

Marko Taavila Puheenjohtaja

Timo Varpa Sihteeri

Timo Hakala

Agnieszka Robak-Haikonen

Hanna Heimonen

Henna Lehtinen

Antti Laaksonen Rehtori

Antero Nuuttila Kaupunginvaltuutettu

Sinikka Lindgren Kaupunginvaltuutettu

Pia Jäämaa Kaupunginvaltuutettu

 

1. KOKOUKSEN AVAUS.

Marko Taavila avasi kokouksen klo 18,30

 

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Agnieszka-Robak Haikonen ja Henna

Lehtinen

 

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.

Työjärjestys hyväksyttiin.

 

5. ORIMATTILAN SIVISTYSTOIMEN SÄÄSTÖLASKELMA –

KUIVANNON KOULUN TULEVAISUUS.

Loppupäätöstä varten kyläjohtokunta pyysi valtuutettuja ja Rehtoria

poistumaan.

Kyläjohtokunta keskusteli koulun lakkauttamisesta kuivannolta valittujen

kaupungin valtuutettujen kanssa, ja esille otettiin sivistystoimen tekemä

päätös, jossa sivistystoimi ei puolla koulun lopettamista. Esille otettiin myös

että mikäli koulu lopetettaisiin, olisi se liian suuri menetys Kuivannonkylälle. Kylältä on muutenkin pikku hiljaa vähennetty palveluita ja koulun

lopettaminen vaikuttaisi vääjäämättä kylän kehitykseen ja

elinvoimaisuuteen.

Lisäksi koulun yhteydessä on päiväkoti, jonka tulevaisuus olisi myös

vaakalaudalla ja sen lopettaminen heikentäisi varhaiskasvatuksen tasoa.

Kyläjohtokunta keskusteli myös, että alkuvuodesta järjestettäisiin

kyläkokous jossa yritettäisiin saada mahdollisimman monta hanketta

käyntiin jotta olosuhteet Kuivannolla paranisi ja kylään saataisiin uusia

asukkaita.

 

6. MUUT ASIAT.

Marko Taavila esitti kirjeen jossa pyydettiin Kuivannon kyläjohtokunnalta

osallistujaa Nastolan kierrätyspuiston työpajaan 26,10,2015 kyläjohtokunta

päätti että Timo Hakala edustaa kyläjohtokuntaa tilaisuudessa.

 

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.

Marko Taavila päätti kokouksen klo 20.30

 

PÖYTÄKIRJAN ON TARKASTANUT.

Marko Taavila Puheenjohtaja Timo Varpa Sihteeri

Agnieszka-Robak Haikonen Henna Lehtinen