Pöytäkirja 1/2015

PÖYTÄKIRJA
2/2015
ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA


Kuivannon kyläjohtokunnan kokous
Aika: 5.3.2015 klo: 18.30
Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:
Marko Taavila, puheenjohtaja
Hanna-Kaisa Heimonen, sihteeri
Timo Hakala, jäsen
Timo Varpa, jäsen
Henna Lehtinen, jäsen
Agnieszka Robak-Haikonen, jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.30

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Lehtinen ja Agnieszka Robak-Haikonen

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. PALKKIOT.
Kyläjohtokunta päättää Juhani Varemon sekä sihteerin palkkioista.
Kyläjohtokunta päätti pitää palkkiot ennallaan. Sihteerin palkkio 150€ ja Juhani
Varemon palkkio 120€

6. SAAPUNEET LASKUT.
Päijät-Hämeen kylät ry:n lasku siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.
Tammikuussa kyläjohtokunnalle saapunut lasku vuoden 2014 kynttilähankinnoista
päätettiin maksaa vuoden 2015 kylärahasta

7. KYLÄHANKE TILAISUUS.
Tilaisuus järjestetään 13-17.4 (aika varmistuu myöhemmin). Tilaisuus järjestetään
joko koululla tai maamiesseurantalolla. Järjestelyistä ollaan yhteydessä
maatalousnaisiin. Tilaisuuteen kutsutaan kyläläiset sekä seurojen ja järjestöjen
edustajat.

8. PIHAKALUSTEET.
Liikuntapalveluihin ollaan oltu yhteydessä koulun pihakalusteiden kunnostuksesta.
Liikuntapalveluilta olisi mahdollista saada n.150€ avustusta pihakalusteiden
kunnostukseen. Tilapalvelut toimittavat tarvittavat välineet. Kalusteet kunnostettaisiin
talkootyönä.

9. KYLÄJOHTOKUNTA KESKUSTELEE JA MUODOSTAA KÄSITYKSEN
NASTOLAN KUNNAN SUUNNITTELEMASTA KIERRÄTYSPUISTOSTA.
Kyläjohtokunta keskusteli hankkeesta ja sen vaikutuksista Kuivannolla.
Ne joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, voivat ilmaista mielipiteensä.
Mielipide toimitetaan kirjallisena Hämeen ELY-keskukseen. Marko Taavila kirjoittaa
ja toimittaa kuivannon kyläjohtokunnan mielipiteen Hämeen ELY-keskukselle.

10. MUUT ASIAT.

11. SEURAAVA KOKOUS.
Seuraava kokous pidetään toukokuussa

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

 

ALLEKIRJOITUKSET
Marko Taavila             Hanna-Kaisa Heimonen
Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja