Pöytäkirja 5/2014

PÖYTÄKIRJA 5/2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI

KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

 

Kuivannon kyläjohtokunnan kokous

Aika: 19.12.14. klo: 18.30

Paikka: Kuivannontie 333

 

Paikalla:

Marko Taavila, puheenjohtaja

Hanna Heimonen, sihteeri

Timo Hakala, jäsen

Timo Varpa, jäsen

Esa Varemo, vieras

 

1. KOKOUKSEN AVAUS.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:19.00

 

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Hakala sekä Timo Varpa

 

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.

Esityslistaan lisättiin kohta 7. Talousasiat sekä kohta 8. koulun pihakalusteiden huoltomaalaus.

 

5. ESA VAREMON MUISTAMINEN.

Kyläjohtokunta halusi muistaa Esa Varemoa Euroskills ammattitaitokilpailussa menestymisen johdosta.

 

6. ETPÄHÄ RY:N ILTA.

Kyläjohtokunnan järjestämässä etpähä ry:n illassa oli paikalla 14 henkilöä. Keskustelua herätti koulun vanhan uimahallin käyttö, pohdittiin mahdollisuuksia tilan hyödyntämiseen tulevaisuudessa. Yleisesti mielipiteenä oli että Kuivannolle toivottaisiin kehitettävän jotain yhteisöllisyyttä lisäävää, jotain mikä kokoaisi kyläläiset yhteen.

 

Kyläjohtokunta päätti järjestää keväällä yhdistysillan sekä kyläkokouksen.

 

 

 

7. TALOUSASIAT

Kyläjohtokunnalle on saapuneet etpähä-illan lehti ilmoituksesta lasku sekä Kuivannon kympin laskut. Toimitetaan maksettaviksi.

 

8. KOULUN PIHAKALUSTEIDEN HUOLTOMAALAUS.

Kuivannon koulun pihalla olevat kalusteet on hankittu vuonna 2007 valtion liikuntapaikka avustuksella. Kalusteet tarvitsisivat huoltomaalausta. Marko Taavila selvittelee asiaa tilapalveluista.

 

9. MUUT ASIAT.

 

10. SEURAAVA KOKOUS.

Seuraava kokous pidetään Helmikuun alkupuolella.

 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 20.20.