Pöytäkirja 2/2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA Pöytäkirja 2/2014

Kuivannon kyläjohtokunnan kokous
Aika: 3.4.2014 klo:18.00
Paikka: Kuivannon koulu

PAIKALLA:
Marko Taavila, puheenjohtaja
Hanna-Kaisa Heimonen, sihteeri
Timo Hakala, jäsen
Henna Lehtinen, jäsen
Agnieszka Robak-Haikonen, jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS.
Puheenjohtaja Marko Taavila avasi kokouksen klo:18.05.

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.
Kyläjohtokunta päättää valitaanko pöytäkirjalle tarkastaja vai tarkastetaanko pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Lehtinen sekä Agnieszka Robak-Haikonen.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.
Iltapäiväkerhotoiminta lisättiin käsiteltäviksi muissa asioissa sekä puheenjohtajan esittely Etpähä ry:n toiminnasta.

5. ILMOITUSTAULU
Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

6. KYLÄMARKKINAT LAHDESSA
Päijät-Hämeen kylät ry järjestää kylämarkkinat Lahden satamassa 10.5.14 kello 9-16. Puheenjohtaja esitteli kyläjotokunnalle kylämarkkinoiden idean. Kyläjohtokunta päätti maksaa Kuivannon pöytävuokran kylärahasta mikäli kaupunki ei sitä maksa.

7. MUUT ASIAT.
Iltapäiväkerhotoiminnan tarve Kuivannolla kartoitettiin tekemällä kysely esikoululaisten sekä 1-luokkalaisten lasten huoltajille. Vastauksia puuttuu vielä muutama mutta vasta kaksi on ilmoittanut tarvitsevansa iltapäivähoitoa. Todennäköisesti ilmoittautuneita ei tule riittävästi (8 lasta tarvitaan jotta kunta järjestää ko. palvelun). Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää näiden iltapäivähoitoa tarvitsevien lasten hoito yhteistyössä päivähoidon kanssa.

Puheenjohtaja esitteli Etpähä ry:n toimintaa.
Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys Etpähä ry on vuonna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys.

Etpähä ry:n hallitus on hyväksynyt ensimmäisen version Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelmaksi vuosille 2014-2020.

Kyläjohtokunta keskusteli mahdollisuuksista toteuttaa jokin hanke Kuivannolla. Puheenjohtaja esitteli kyläjohtokunnalle Kuivannolla aikaisemmin toteutettuja hankkeita. Kyläjohtokunta päätti pitää syyskuun aikana kaikille avoimen kokouksen ja kutsua paikalle kyläasiamiehen kertomaan erilaisista mahdollisuuksista hankkeiden rahoitukseen. Kokoukseen kutsutaan myös Kuivannon seurat ja yhdistykset.

8. SEURAAVA KOKOUS.
Toukokuun lopulla.

9.. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 19.25.
Puheenjohtaja Sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja