Pöytäkirja 1/2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2014

Kuivannon kyläjohtokunnan kokous
Aika: 20.2.2014 klo:18.00
Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:
Marko Taavila, puheenjohtaja
Hanna-Kaisa Heimonen, sihteeri
Timo Varpa, jäsen
Agnieszka Robak-Haikonen, jäsen

Markku Viljanen, hallituksen edustaja
Antti Laaksonen, koulun johtaja
Petri Vihtonen
Joni Lahti
Kauko Taavila
Lassi Laurila

1. KOKOUKSEN AVAUS.
Puheenjohtaja Marko Taavila avasi kokouksen kello: 18.10

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.
Kyläjohtokunta päättää valitaanko pöytäkirjalle tarkastaja vai tarkastetaanko pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Agnieszka Robak-Haikonen ja Timo Varpa.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.
Kyläjohtokunta vaihtoi esityslistan kohdan 7 käsiteltäväksi ennen kohtaa 5.
Kyläjohtokunta lisäsi kohtaan muut asiat käsiteltäväksi ilmoitustaulun.
Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.


5.VESIHUOLLON ASIOIDEN ETENEMINEN KUIVANNOLLA JA KOSKUSILLA.
Kyläjohtokunta päätti edellisessä kokouksessaan kutsua seuraavaan kokoukseen Kuivannon ja Koskusten vesiosuuskuntien edustajat kertomaan asioiden etenemisestä.

Kuivannon vesiosuuskunnan puheenjohtaja Petri Vihtonen kertoi että Marraskuussa on tehty pieniä muutoksia suunnitelmiin maanomistajien toiveesta. Muutamaan kiinteistöön on kaivettu jo kiinteistökohtainen haara runkolinjasta. Runkolinjan varrella on noin 50-60 kiinteistöä, yhteensä toiminta-alueella on n.150 kiinteistöä. Liittymän hinta Kuivannolla on n. 6500€. Liittymäsopimus löytyy Kuivannon internet sivuilta.

Koskusten vesiosuuskunnan puheenjohtaja Lassi Laurila sekä sihteeri Joni Lahti kertoivat että koskusten osalta on lähes valmista. Kiinteistökohtaisia liittymiä on kaivamatta kaksi. Liittyjiä oli yhteensä 21 ja liittymän hinnaksi tulee 10000-11000€.

6. ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA.
Orimattilan Kaupunki siirtyi kouluun ilmoittautumisessa sähköiseen ilmoittautumiseen. Iltapäiväkerhotoimintaan halukkaiden määrää ei näin ollen vielä tiedetä. 9.5 on viimeinen iltapäiväkerhotoimintaan ilmoittautumispäivä, mikäli tarvitsijoita ei ole riittävästi (8) voi Hepokatin kanssa keskustella mahdollisuudesta iltapäivähoidon järjestämisestä Hepokatissa.

7. KYLÄRAHAN KÄYTTÖ VUONNA 2014.
Kyläjohtokunnalla on vuosittain käytössä 1000€. Kyläjohtokunta suunnittelee vuoden 2014 kylärahan käyttöä.

Kyläjohtokunta keskusteli Juhani Varemon palkkiosta Kuivannon kyläsivujen ylläpitämisestä. Ehdotettiin summaksi 120€. Kyläjohtokunta hyväksyi Juhani Varemon palkkioksi 120€.

Sihteerin palkkio on 150€.

Kyläjohtokunta päätti maksaa Päijät-Hämeen kylät ry:n vuosimaksun 30€


8. KOULUN KIINTEISTÖN RAPPAUKSEN KORJAUS.
Koulun kiinteistön vaurioituneen rappauksen korjaus maksetaan kiinteistön huoltokuluihin varatuista rahoista. Vaurioitunut rappaus korjataan mahdollisesti tulevana kesänä.

9. MUUT ASIAT.
Koulun pihalle hankitaan ilmoitustaulu kylän toimijoiden käyttöön. Kuivantolaiset yrittäjät ovat osoittaneet kiinnostuksensa osallistua kustannuksiin. Kustannuksiin osallistuneet yritykset saavat logonsa näkyviin ilmoitustauluun. Päätettiin hankkia ilmoitustaulu johon mahtuu 15 A4 kokoista ilmoitusta, Timo Varpa oli saanut tarjouksen jonka mukaan taulun hinnaksi tulee 480€+alv 24% sekä ilmoitustaulun jalusta 180€.

Timo Varpa jatkaa asian selvittelyä.

Kyläjohtokunta keskusteli yleisesti yhteisistä linjoista tiedottamisen suhteen. Käytiin läpi yleisesti käytäntöjä sekä tarkennettiin kuka on vastuussa tiedottamisesta sekä sisällöistä. Tiedotteiden sisällöistä vastaa kyläjohtokunta yhteisesti.

Kiusaamista käsittelevä vanhempainilta on pidetty. Kyläjohtokunta keskusteli illan sisällöstä ja siitä onko se toimenpiteenä riittävä vai tarvitaanko asian tiimoilta jatkotoimenpiteitä. Mietittiin mahdollisuuksia järjestää lasten ja vanhempien yhteistä toimintaa yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

10. SEURAAVA KOKOUS.
Seuraava kokous pidetään Torstaina 3.4.2014

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 20.45.


puheenjohtaja sihteeripöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja