Pöytäkirja 4/2013

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA 4/2013

Kuivannon kyläjohtokunnan kokous
Aika: 28.11.2013 klo:18.00
Paikka: Kuivannon koulu.

Paikalla:
Marko Taavila, puheenjohtaja
Hanna-Kaisa Heimonen, sihteeri
Timo Varpa
Agnieszka Robak-Haikonen
Henna Lehtinen
Antti Laaksonen
Sinikka Lindgren

1. KOKOUKSEN AVAUS.
Kyläjohtokunnan puheenjohtaja Marko Taavila avasi kokouksen klo:18.20.

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.
Kyläjohtokunta päättää valitaanko pöytäkirjalle tarkastaja vai tarkastetaanko pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.
Kyläjohtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Varpan ja Henna Lehtisen.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.
Kyläjohtokunta lisäsi esityslistan kohtaan 9. muut asiat käsiteltäväksi asiat: ilmoitustaulu kylälle, koulun kiinteistön rappauksen korjaus sekä perehdytys kyläjohtokunnan toimintaan.
Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5. ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA.
Tällä hetkellä on päivähoidon kanssa yhteistyössä on toteutettu 2 koululaisen iltapäivähoito. Tarvetta iltapäiväkerhotoiminnalle olisi ensi lukuvuodellakin. Iltapäiväkerhotoiminnan tarvitsijat kartoitetaan helmikuussa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli tarvisijoita on riittävästi, järjestää kaupunki iltapäiväkerhon. Keskusteltiin muista mahdollisuuksista järjestää kerhotoimintaa mikäli tarvitsijoita ei ole riittävästi.

6. KOULUN KENTÄN JÄÄDYTYS.
Koulun kentän jäädytyksestä talvella 2013-2014 huolehtii 5-6-luokkalaisten vanhemmat. Kentän jäädytyksestä saatava 1000€ palkkio menee 5-6-luokkalaisten leirikoulurahastoon.

7. VÄLIPALA KOULULAISILLE.
Keskustellaan mahdollisuudesta järjestää koululaisille tarvittaessa ylimääräinen välipala ennen kouluruokailua.
Mikäli huoltajan mielestä lapsi tarvitsee ylimääräisen välipalan aamupäivällä, saa kouluun ottaa omat eväät. Eväät syödään välitunnilla luokassa. Koulun keittiössä ei saa omia eväitä säilyttää.

8. KIUSAAMINEN KUIVANNOLLA.
Kuivannolla on herännyt paljon keskustelua lasten kiusaamisesta, niin koulussa, koulumatkoilla kuin vapaa-ajallakin.
Keskustelttiin yleisesti kiusaamiskulttuurista, kiusaamisen eri ilmenemismuodoista, kiusaamisen määrittelystä sekä mahdollisuuksista puuttua kiusaamistilanteisiin.
Keskusteltiin mahdollisuuksista parantaa yhteisöllisyyttä.
Päätettiin pitää koululla vanhempainilta asian tiimoilta. Koulukuraattori kutsutaan paikalle.

9. MUUT ASIAT.
Ilmoitustaulu kylälle. Kaupunki ei ole valmis rahoittamaan ilmoitustaulua kylälle. Ilmoitustaulun kustannusarvio on noin 500€. Timo Varpa ottaa yhteyttä paikallisiin yrittäjiin ja selvittää olisiko mahdollista kerätä yrityksiltä sponsorirahaa hankkeeseen.

Koulun kiinteistön rappauksen korjaamisesta on keskusteltu tilapalveluiden kanssa.

Hammashoito S.Alatupa lahjoittaa koululle ksylitolitabletteja ruokailun jälkeen jaettavaksi.

Keskusteltiin kyläjohtokunnan jäsenten perehdyttämisestä kyläjohtokunnan toimintaan.

10. SEURAAVA KOKOUS.

Seuraava kokous 20.2.2014

Kyläjohtokunta päätti kutsua seuraavaan kokoukseen Kuivannon vesiosuuskunnan puheenjohtajan Petri Vihtosen sekä Koskusten vesiosuuskunnan puheenjohtajan Lassi Laurilan.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:20.45

Henna Lehtinen, pöytäkirjan tarkastaja                                    Timo Varpa, pöytäkirjan tarkastaja  

Marko Taavila, puheenjohtaja                                                    Hanna-Kaisa Heimonen, sihteeri