Pöytäkirja 4/2012


ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

KYLÄJOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2012
AIKA: 15.11.2012 KLO 18.00
PAIKKA: KUIVANNON KOULU

läsnä: Markku Henttonen, puheenjohtaja
Marko Taavila, varapuheenjohtaja
Annika Kaila, sihteeri (estynyt)
Kaarina Vihtonen, varajäsen
Henna Lehtinen, jäsen
Timo Seppälä, jäsen
Taru Tuomala, jäsen

Joni Lahti, Koskusten vesiosuuskunta
Jarmo Töyrylä, Koskusten vesiosuuskunta
Reijo Korhonen, verkkosuunnitelmahankkeen vetäjä
Kimmo Kuparinen, hallinto- ja kehittämisjohtaja, poistui klo 19.00
Juuso Ojala, markinointi- ja tutkimusassistentti
Risto Autio, hallituksen edustaja


1. Puheenjohtaja Markku Henttonen avasi kokouksen.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Marko Taavila.

4. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henna Lehtinen ja Timo Seppälä.

5. Työjärjestys kokoukselle hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

6. Verkkosuunnitelmahankkeen vetäjä Reijo Korhonen esitteli kyläjohtokunnalle
valokuitutekniikkaan perustuvan tietoliikennehankkeen, jolla varmistetaan riittävä
tiedonsiirtokapasiteetti jopa 100 vuodeksi eteenpäin. Hankkeen tarkoituksena on
aloitusvaiheessa selvittää asukkaiden ja yritysten kiinnostus ja tarpeet nopean
verkon toteuttamiseksi. Kyläjohtokunta päätti lähteä Kuivannon osalta ilmaiseen
verkkosuunnitelmakartoitukseen. Kartoitus toteutetaan kotiin jaettavalla
kyselylomakkeella, jossa kiinnostus hanketta kohtaan alustavasti selvitetään.
Kuivannon vesikunnan osalta yhteyshenkilöksi hankkeeseen nimitettiin Petri Vihtonen
ja Koskusten Joni Lahti.

7. Kylärahan 1000e: sta on käytetty n.340 euroa marraskuun 15. päivään mennessä.
Tarkka summa tarkistetaan kaupungilta.
Johtokunta päätti jakaa loput, noin 660 euroa seuraavasti:
- Itsenäisyyspäivän juhlakakut seurantalolle 250 euroa
- Avustus Kuivannon Nuorisoseuralle 205 euroa
- Avustus Kuivannon Kympille 205 euroa

8. Vuoden 2013 alussa valitaan uusi kyläjohtokunta; kyläjohtokunta keskusteli kiinnostuneista
ehdokkaista, jotta tuleva kyläjohtokunta saadaan asiallisesti koottua. ( 3 miestä ja naista
varahenkilöineen )

9. Kyläjohtokunta päätti tulevan itsenäisyyspäivä juhlan yksityiskohdista.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.00.Henna Lehtinen, pöytäkirjan tarkastaja Timo Seppälä, pöytäkirjan tarkastajaMarkku Henttonen, puheenjohtaja Marko Taavila, sihteeri